Klimaatverandering moet voorkomen worden. Er is veel tijd verloren gegaan. Kunnen we op ondernemeningen en overheden rekenen?

[ NOTE: Onderstaande analyse is ontleent aan ´No Time - This changes everything´ (2014) van Noami Klein, 
en de nederlandse vertaling, ´No Time - Verander nu, voor het klimaat alles verandert´ (Uitgeverij De Geus)]

We zijn ons allen bewust van de rampzalige gevolgen van de dreigende klimaat verandering, maar blijven kortzichtig doorgaan met vervuilen van onze Planeet en haar atmospheer.

Om een sombere toekomst te voorkomen, of die in elk geval een stuk minder grimmig te maken,  zal alles moeten veranderen.